Ten odcinek podcastu dotyczy tylko jednego czasownika, ale jakiego! – GET-.  Co prawda, GET jest jednym z czasowników, które poznajemy na bardzo początkowym etapie nauki, ale oprócz swoich podstawowych znaczeń występuje on w wielu wyrażeniach, idiomach i niezliczonej ilości czasowników frazowych. Z odcinka dowiesz się, jakie są podstawowe znaczenia czasownika GET i jakie tworzy wyrażenia. Wysłuchasz także czasowników frazowych. Jest tego bardzo dużo, więc obszerniej możesz zapoznać się tymi wyrażeniami pobierając Kartę pracy. Znajdziesz tam również ćwiczenie sprawdzające, czy sprawnie posługujesz się różnymi zastosowaniami tego czasownika. Koniecznie zaprzyjaźnij się z czasownikiem GET, ponieważ pozwala on posługiwać się językiem angielskim w sposób bardziej naturalny, taki jak w potocznej angielszczyźnie. Używając właściwie GET będziesz dobrze brzmieć i będziesz odbierany jako prawdziwy native speaker!.

Koniecznie więc pobierzcie kartę pracy do dzisiejszego odcinka.

A może chciałbyś/chciałabyś wesprzeć moją działalność? Postaw mi przysłowiową kawę – https://www.buymeacoffee.com/mpodbielska


Pobierz kartę pracy - zostaw e-mail.

Zostawiając swój e-mail otrzymasz e-mail zwrotny z hasłem. Zachowaj hasło, które umożliwi Ci dostęp do unikalnych materiałów dodatkowych do wszystkich odcinków podcastu >> zostaw e-mail<<.

- GET -

Czasownik GET jest czasownikiem nieregularnym. Jego formy to:

Get – got – got lub gotten

Ta ostatnia używana jest w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Znaczenia podstawowe GET:

  1. To get – dostać

For example:

To get an email

To get a present

To get a job

To get a degree

 

I got over 100 emails this morning. – Dziś rano dostałem ponad 100 maili

She got a M.A. in linguistics last year. – W zeszłym roku uzyskała magistra z lingwistyki.

It’s difficult to get a job as a manager. – Trudno jest dostać pracę managera.

 

  1. To get – dotrzeć gdzieś, dojść, dojechać

 

For example:

To get to work

To get home

 

How much time does it take you to get to work? – Ile czasu zajmuje ci dojechanie do pracy?

We usually get to my parents’ house in 2 hours. – Zwykle docieramy do domu moich rodziców w 2 godziny.

 

  1. To get – przynieść coś komuś

For example:

Do you want me to get you something? – Czy chcesz, żebym coś ci przyniósł?

Please, get a glass of water for me. – Przynieś mi proszę szklankę wody.

 

GET w wyrażeniach z przymiotnikiem, przysłówkiem oznacza zmianę stanu, proces przechodzenia:

Late – późno

Get late – robi się późno

 

Old – stary

Get old – starzeć się

 

Dark – ciemno, ciemny

Get dark – robi się ciemno, ściemnia się

 

Married – zamężna, żonaty

Get married – wziąć ślub

 

Difficult – trudny

Get difficult – robić się trudno

 

A także:

Get drunk – upić się

Get pregnant – zajść w ciążę

Get addicted  – uzależnić się

 

For example:

I am getting tired with this work. – Męczę się tą pracą.

I got so drunk at the party. – Bardzo się upiłem na imprezie.

It’s getting dark. We need to get back home. – Robi się ciemno, musimy wracać do domu.

It’s sad that he has got so old. – Smutne jest że tak bardzo się zestarzał.

 

 

Tego typu wyrażeń możemy tworzyć przeogromną ilość w zależności od tego, co chcemy wyrazić:

To Get fat – utyć

To Get worried – zmartwić się

To Get dirty – ubrudzić się

To Get sick – rozchorować się

Get hurt – znudzić się

Get hungry – zgłodnieć

to get addicted – uzależnić się

to get distracted – rozkojarzyć się

to get married – wyjść za mąż

to get fat – roztyć się

to get worried – zmartwić się

to get excited – podekscytować się

to get dirty – ubrudzić się

to get drunk – upić się

to get depressed – popadać w depresje, załamywać się

to get wet – zmoczyć się

to get angry – zdenerwować się

to get old – zestarzeć się

to get older – starzeć się

to get sick – rozchorować się

to get hurt – zranić się

to get bored – znudzić się

to get hungry – zgłodnieć

to get sleepy – zrobić się śpiącym

to get cold – oziębić się

to get lost – zgubić się

to get dressed – ubrać się

to get divorced – wziąć rozwód

to get late – robić się późno

to get dark – ściemnić się

to get lost – zgubić się (potocznie Get lost! – spadaj!)

 

Czasownik GET używany jest także z innym czasownikiem co ma oznaczać także zmianę stanu, trzeba wtedy dodać jeszcze TO bezpośrednio po GET, czyli:

GET TO

Get to know someone – poznać kogoś

Get to work – zabrać się do pracy

Get to like – polubić

Get to sleep – zasnąć

 

For example:

Stop saying that! I have just gotten to like you. – Przestań tak mówić. Właśnie cię polubiłem.

 

Oczywiście, czasownik get odmianiamy przez wszystkie czasy i tutaj zapraszam was do odcinków, w których omawialiśmy czasy, aby przypominać sobie ich budowę i zastosowanie. I w odpowiednie czasy „wkładać” nasz czasownik GET.

 

Pozostają nam jeszcze takie utarte wyrażenia i idiomy z get oraz czasowniki frazowe, czyli czasownik i przyimek, który to przyimek zupełnie zmienia znaczenie tego czasownika, zmora dla wielu uczących się

 

Wyrażenia:

Get rid of something – pozbyć się czegoś

We have to get rid of those insects fast! – Musimy szybko pozybć się instektów.

 

get used to doing something – przyzwyczaić się do robienia czegoś

We have to get used to living a new place. – Musimy przyzwyczaić się do życia w nowym miejscu.

 

to get something done – zrobić coś, skończyć
Let’s have get it done. – Zróbmy to.

 

to get somebody – zrozumieć kogoś (uczucia, postępowanie)

Why don’t you get me… – Dlaczego mnie nie rozumiesz

 

to get going – iść sobie, lecieć
We must get going. –Musimy już iść.

 

to get something off your chest – Wyrzucić coś z siebie.
Why did you do it? Just get it off your chest! –Dlaczego to zrobiłeś? Po prostu wyrzuć to z siebie!

 

Let’s get started! – Zacznijmy!

Get lost! – Spadaj!

Get A Grip! – Weź się w garść!

Get on with your life! –Zacznij żyć normalnie!

Get A Life! – Zajmij się prawdziwym życiem!
(Znajdź sobie coś ciekawego, z czego możesz się cieszyć)

Get Off My Case! – Odczep się ode mnie!

to get the hang of something – zaczaić, zrozumieć coś
I think I finally began to get the hang of chemistry.
– Myślę, że w końcu zacząłem rozumieć chemię.

 

Phrasal verbs:

 

Get around – przemieszczać się

How do you get around in this city? – Jak przemiesczasz się w tym mieście?

 

Get at – zmierzać do czegoś, sugerować

What are you getting at? – Do czego zmierzasz?

 

Get away with something – ujść na sucho, wykpić się

I hope that the criminal won’t get away with his crime so easily. – Mam nadzieję, że ten przestępca nie wymiga się od przestępstwa tak łatwo.

 

Get back at somebody – odegrać się na kimś, zemścić się

I hope I will get back at him for laughing at me in public. – Mam nadzieję, że odegram się na nim za obśmiewanie mnie publicznie.

 

Get back into – znowu czymś się zainteresować

After years I’m thinking about getting back to horse riding. – Po latach rozważam powrót do jazdy konnej.

 

Get by – radzić sobie finansowo

How are you getting by? Do you have enough money? – Jak sobie radzicie? Macie wystarczająco pieniędzy?

 

Get down – dołować, przygnębiać

This series always gets me down. – Ten serial zawsze mnie przygnębia.

 

Get on – wsiadać

 

Get off – wysiadać

 

Get on with somebody – mieć z kimś dobre stosunki/relacje

How are you getting on with your boss? – Jakie masz relacje z szefem?

 

Get over with – wydobrzeć, dojść do siebie; przezwyciężyć problem

When we get over with all the problems we will call you. – Jak uporamy się ze wszystkimi problemami, to zadzwonimy do ciebie.

 

Get something across – poinformować, przekazać

Could you get that message across to everybody? – Czy mógłbyś przekazać tę wiadomość wszystkim?

 

Get together – spotkać się z kimś

We finally must get together! – Musimy w końcu się spotkać.

 

Get up – wstawać

What time do you get up? – O której wstajesz?