Posłuchaj czym różni się czas present perfect od czasu past simple. Te dwa czasy często są mylone i często nastręczają mnóstwo wątpliwości. Porównamy więc te dwie konstrukcje, abyście mogli próbować stosować je poprawnie we własnych wypowiedziach i nie bać się ich używać. O czasie past simple mówiliśmy już w odcinku nr 11 poświęconym czasom przeszłym, zaś czas present perfect omawialiśmy szczegółowo zaś w odcinku nr 14 poświęconym właśnie czasom present perfect i present perfect continuous.

Pobierz kartę pracy - zostaw e-mail.

Zostawiając swój e-mail otrzymasz e-mail zwrotny z hasłem. Zachowaj hasło, które umożliwi Ci dostęp do unikalnych materiałów dodatkowych do wszystkich odcinków podcastu >> zostaw e-mail<<.

Past Simple or Present Perfect?

Past simple

Stosujemy opisując czynności dokonane, które zdarzyły się w przeszłości – wiemy kiedy. Jeżeli więc w zdaniu pojawia nam się określenie czasu np. wczoraj, 2 dni temu, w poniedziałek itp. wówczas łatwo możemy określić, że powinniśmy zastosować właśnie czas past simple.

 

Wczoraj poszedłem do kina zastosujemy czas past simple. – Yesterday I went to the Cinema.

 

W budowie czasu stosujemy tzw II formę czasownika.

Jeżeli czasownik jest regularny – do bezokolicznika dodajemy końcówkę -ed,

Np. play – played

Jeżeli czasownik jest nieregularny – musimy nauczyć się form czasowników nieregularnych.

O tym, jak nauczyć się czasowników nieregularnych mówiliśmy szeroko w odcinku nr 35 – pt jak nauczyć się czasowników nieregularnych języka angielskiego.

Bring – brought – brought

Swim – swam – swum

 

Pytania i przeczenia w czasie past simple:

Go – went – gone

I went to the cinema last weekend.

Did you go to the cinema last weekend?

Did he go to the cinema last weekend?

 

I didn’t go to the cinema last weekend.

He didn’t go to the cinema last weekend.

 

Be- was/were – been

We were at work all last week.

Were you at work all last week?

We weren’t at work all last week.

 

czas present perfect

Czas ten składa się z czasownika have w odpowiedniej formie osobowej.

Dla wszystkich osób mamy więc formę have. W 3 osobie l.poj zaś czasownik ten przyjmuje formę has.

Do czasownika have, który jest posiłkowy do stworzenia tej konstrukcji dodajemy III formę czasownika. I znowu, jeżeli czasownik jest regularny to wystarczy do bezokolicznika dodać końcówkę -ed. Jeżeli nie jest regularny, to znowu musimy się nauczyć tych czasowników na pamięć.

Send – sent – sent

I have sent this email.

 

W czasie present perfect czaswonik w zdaniach twierdzących, w pytaniach i przeczeniach zawsze pozostaje w III formie, nie zmienia się i nie wraca do formy podstawowej.

I have sent this email.

Have you sent this email?

I haven’t sent this email.

 

Czas present perfect według reguł stosujemy opisując czynności, które wydarzyły się w przeszłości, nie mówimy i nie wiemy kiedy to się stało.

I have been in Paris.

Czas present perfect stosujemy także używając czasowników oznaczających stan (w odróżnieniu od czasowników oznaczających czynność) w znaczeniu, kiedy czynność trwała w przeszłości aż do teraz.

I have always liked drinking coffee.

He has wanted to visit London all his life.

 

I przykłady zdań, w których musi być zastoswoany czas present perfect, choć niezwykle trudno jest nam przyzwyczaić się do tego:

We have been here since 8 o’clock. – Jesteśmy tu od 8.

I have had this car for 2 years. –  Mam ten samochód od 2 lat.

 

Czas present perfect opisuje także czynności, które działy się w przeszłości i trwają do teraz dla czynności niedokonanych. Jest to grupa czasowników, które są czynnościami ale nie tworzą form dokonanych np. live, work, watch.

I have lived in Poland for a few years.

He has worked in this company since March.

We have watched tv all evening tonight.

 

Prawidłowe zastosowanie czasu past simple I present perfect zależy także od tego, czy opisywany okres czasu już się zakończył, czy nie.

Stosując w zdaniu określenia takie jak this month, this year, this week – powinniśmy zastosować czas present perfect, ponieważ ten okres czasu jeszcze się zakończył.

Np.

This month we have received many enquiries. – W tym miesiącu otrzymaliśmy wiele zapytań.

We have made a huge turnover this week.

 

A z określeniem this morning…?

Jeżeli wypowiadamy zdanie po południu to określenie „this morning” oznacza czas zakończony, a więc stosujemy tu czas past simple,

np.

This morning I had three coffees.

 

Jeżeli zaś wypowiadamy zdanie zawierające określenie „this morning” do południa, to oznacza, że „this morning” jeszcze się nie zakończył, a więc powinniśmy zastosować czas present perfect:

We have had 3 coffees this morning.

 

Uwaga! Tak, to prawda. Amerykanie coraz częściej spychają zdania, które według reguł powinny być zastosowane w czasie present perfect do czasu past simple. Tak naprawdę bowiem zdania wyrażone w czasie past simple i present perfect często niosą tę samą informację:

 

I have sent many emails. – Wysłałem wiele maili.

I sent many emails yesterday. – Wczoraj wysłałem wiele maili.