Dla uczących się stosowanie przedimków czyli a/the/- stwarza wiele problemów. W podcaście zebrałam dla Was zasady stosowania a/the/-. Tych zasad jest rzeczywiście sporo i mogą wydawać się przytłaczające. Dlatego też koniecznie pobierzcie listę zasad oraz kartę pracy z ćwiczeniami, aby zastosować te zasady w praktyce i zrozumieć jak one działają.

Koniecznie więc pobierzcie kartę pracy do dzisiejszego odcinka.

A może chciałbyś/chciałabyś wesprzeć moją działalność? Postaw mi przysłowiową kawę – https://www.buymeacoffee.com/mpodbielska


Pobierz kartę pracy - zostaw e-mail.

Zostawiając swój e-mail otrzymasz e-mail zwrotny z hasłem. Zachowaj hasło, które umożliwi Ci dostęp do unikalnych materiałów dodatkowych do wszystkich odcinków podcastu >> zostaw e-mail<<.

a/the/- articles in English

Rzeczowniki w języku angielskim dzielimy na policzalne i niepoliczalne.

Policzalne to te, które możemy policzyć na sztuki i które tworzą liczbę mnogą, np.

A dog – dogs

An apple – apples

 

W liczbie mnogiej rzeczownika policzalnego dodajemy końcówkę -s, zaś w liczbie pojedynczej, przed rzeczownikiem pojawia się przedimek „a” (przed spółgłoską) lub „an” (przed samogłoską). I tutaj samogłoska lub spółgłoska i odpowiednio stosowanie „a” lub „an” zależy nie od pisowni danego słowa, ale od jego wymowy.

 

Np.

I will see you in an hour. (w wymowie hour wymawiamy od samogłoski ‘a’)

He graduated from a university. (w pisowni słowo zaczyna się od ‘u’, lecz wymamiawy ‘ju’ tak więc zastosujemy przeimek „a”).

 

Przedimek nieokreślony „a” stawiamy przed rzeczownikiem, który pojawia się w zdaniu, w wypowiedzi po raz pierwszy. Bo jeżeli po raz drugi… to odnosimy się do słowa, kóre zostało użyte wcześniej i zastosujemy przed nim wówczas przedimek określony „the”. Przedimka nie tłumaczymy. Oznacza on po prostu, że „to słowo, które pojawia się po raz pierwszy” (a) lub to słowo, które pojawiło się już wcześniej „the”.

 

I to jest taka najogólniejsza, podstawowa zasada.

 

Np. I have a dog. The dog is called Bari.

 

Przed rzeczownikami niepoliczalnymi przedimków niestosujemy.

 

 1. I drink much water.

My car uses little petrol.

 

Inne popularne rzeczowniki niepoliczalne to:

Bread

Butter

Food

Blood

Glass

Fire

Milk

Salt

Money

Time

Luggage

Mathematics

Education

Health

 

Przedimek nieokreślony “a” stosujemy:

 

 • przed nazwami zawodów

 

Np. He is an actor.

My mother is a nurse.

 

 • Opisując przypadłości zdrowotne:

Np.:

I have a cold/a headache (ale nie są to choroby)

 

 • W wyrażeniach typu: what a…, such a….

Np.:

What a fantastic sight!

What an awful room!

This is such a great film.

He is such an interesting person.

 

 • Kiedy opisujemy pojedynczą osobę należącą do danej narodowości:

Np.:

An Australian

A Greek

A German

 

A teraz zbierzemy reguły szczególnego zastosowania przedimka określonego „the”:

Przedimek określony THE używamy:

 • Kiedy wiemy już o jakiej rzeczy rozmawiamy:

Np.

I’m taking the dog for a walk.

We’re going to the pub.

 • Określając rzeczy unikalne, jedyne:

Np.

The Queen of England.

The Sun

The North Pole

The travel industry

 • Przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym:

Np.

The most popular sport is football. (Ten jeden najbardziej popularny)

———————————-

I tutaj taka ciekawostka:

Much/many – more – the most

The most jest więc stopniem najwyższym przymiotnika much/many

Jeżeli pominiemy ‘the’ oznaczać on będzie po prostu ‘very’:

It is the most interesting story. – To jest najciekawsze historia.

It is most interesting. – To jest bardzo ciekawe.

———————————–

 • Kiedy chcemy wskazać tę szczególną osobę lub rzecz:

Np.

The actor who played in the Games of Thrones.

The director of the film “Psycho” was Alfred Hitchcock.

 • Oceany, morza, rzeki:

Np.

The Atlantic, the Mediterranean, The Baltic, the Vistula river

 • Łańcuchy górskie, grupy wysp, państwa określane w liczbie mnogiej

Np.:

The Netherlands, the United States, the Canary Islands, the Andes, the Himalayas

 • Pustynie, lasy, zatoki, półwyspy

Np.:

The Sahara, the Black Forest, the Persian Gulf, the Iberian Peninsula

 • Hotele, kina, teatry, muzea

Np.:

The Plaza, the National Gallery, the Atlantic, the Moulin Rouge

 • Istnieją również wyrazy, które z zasady łączą się z the,
  • nazwy służb (the army, the police):

np.:

I’d like to join the army. Chciałbym wstąpić do wojska.

 • nazwy instrumentów muzycznych (the guitar, the piano):

np.:

 I can play the guitar. Potrafię grać na gitarze.

 • instytucje kultury (the cinema, the opera):

Do you like going to the cinema? Czy lubisz chodzić do kina?

 • Grupy osób należące do danej narodowości:

Np.:

The Chinese, The Spanish, The English

 

I uwaga!

Przedimek THE przed spółgłoskami na końcu wymowy ma „e”

Np.

The guitar

 

Przedimek THE przed samogłoską zaś na końcu wymowy uzyskuje I

Np.:

The Earth

 

Ostatni przykład to zastosowanie THE przed przymiotnikiem określającym nazwę narodowści, dzięki czemu uzyskujemy nazwę grupy osób.

 

Przedimka THE nie stosujemy przed przymiotnikami pochodzącymi od nazw krajów określającymi  narodowość, pochodzenie, język.

Np.

I speak English.

He is Spanish.

 

I to one otwierają nam zasady, w których nie stosujemy żadnego przedimka.

 

Nie stosujemy ani A ani THE (zero article):

 

 • Wyrażając uogólnienie, nie wskazując na daną szkołę, instytucję, lecz bardziej na ideę

Np.:

He goes to school.

We go to church.

 

 • Przed nazwami planet, kontynentów:

Np.

Jupiter, Europe, England, California, ale:

The Sun, The Earth, the Moon, nazwy złożone krajów: the United States, the Czech Republic

 

 • Przed nazwami wysp:

np.

Key West, Easter Island, ale: grupy wysp są już porzedzone THE:

The Canary Islands

 

 • Przed nazwami miast I krajów:

Np.

England, Poland, Warsaw, London, New York

 

 • Przed nazwami poszczególnych gór i jezior:

Np.:

Mount Everest, Mount Fuji, Lake Geneva, Lake Titicaca, ale: nazwy grup jezior już będą poprzedzone THE

 

 • Przed nazwami ulic I placów:

Np.

Oxford Street, Fifth Avenue, Trafalgar Square

 

 • Przed nazwami stacji, parków i budynków publicznych:

Np.

Victoria Station, Central Park, Gatwick Airport

 

 • Przed nazwami sportów:

Np.

Football, volleyball, hockey

 

 • Przed nazwami przedmiotów w szkole I na uczelniach:

Np.

Mathematics, biology, history, computer science

 

 • Naszą listę zamkną idee i rzeczowniki niepoliczalne:

Np.

Shopping, freedom, knowledge, pollution, history