Czasowniki frazowe w języku angielskim, czyli tzw. Phrasal verbs to niezbyt lubiana część języka przez uczących się. Po prostu, trudno jest je zapamiętać. Jest to przecież czasownik bazowy z przyimkiem i taka para oznacza coś zupełnie innego, niż możemy przypuszczać. Ale niestety, musimy się z nimi mierzyć, jeżeli choć trochę chcemy rozwijać się w języku angielskim. Są one stosowane bowiem niezwykle często w mowie potocznej. Oglądając filmy trudno jest nam zrozumieć treść, jeśli ich nie znamy. Po prostu, często przydają się nam w naszych wypowiedziach. Ale także dlatego, że bez ich znajomości po prostu nie będziesz w stanie powiedzieć, że jesteś już „na wyższym poziomie angielskiego”.

Wysłuchaj najważniejszych czasowników frazowych z „look” i „see”, koniecznie więc pobierzcie kartę pracy do dzisiejszego odcinka.

A może chciałbyś/chciałabyś wesprzeć moją działalność? Postaw mi przysłowiową kawę – https://www.buymeacoffee.com/mpodbielska


Pobierz kartę pracy - zostaw e-mail.

Zostawiając swój e-mail otrzymasz e-mail zwrotny z hasłem. Zachowaj hasło, które umożliwi Ci dostęp do unikalnych materiałów dodatkowych do wszystkich odcinków podcastu >> zostaw e-mail<<.

phrasal verbs with ‘look’ and ‘see’

>>
Najważniejsze czasowniki frazowe z LOOK i SEE:

 

Look

Look for – szukać

Who are you looking for? – Kogo szukasz?

 

Look after – opiekować się

Their grandmother looked after them during their childhood. – Ich babcia opiekowała się nimi w dzieciństwie.

 

Look out – uważać

Look out! There is a car coming! – Uważaj! Nadjeżdża samochód!

 

Look up – sprawdzać

If you don’t know the meaning of a word you have to look it up in a dictionary. – Jeżeli nie znasz znaczenia jeakiegoś słowa, musisz je sprawdzić w słowniku.

 

Look up to – sznować kogoś

All students should look up to their teachers. – Wszyscy uczniowie powinni szanować nauczycieli.

 

Look through – przejrzeć coś

Before handing in a test you should look it through carefully. – Przed oddaniem testu powinnieneś uważnie go przejrzeć.

 

Look into – badać (jakąś sprawę), przyjrzeć się bliżej

The police is looking into this case. – Policja bada tę sprawę.

 

Look in – odwiedzić kogoś

Next time you are here, why don’t you look in and have a cup of coffee. – Następnym razem, jak będziesz, wpadnij do nas na kawę.

 

Look forward to – cieszyć się na coś

I am looking forward to receiving your prompt answer. – Cieszę się na otrzymanie szybkiej wiadomości zwrotnej.

 

Look ahead – patrzeć w przyszłość, planować

You have to look ahead when you’re planning your child’s education. – Musisz patrzeć w przyszłość, gdy planujesz karierę swojego dziecka.

 

See

See through – przejrzeć kogoś

He said he was innocent, but I saw him through. – On powiedział, że jest niewinny, ale go przejrzałem.

 

See to – dopilnować czegoś

Don’t worry about these documents! I will see to them. – Nie przejmuj się tymi dokumentami, jak ich dopilnuję.

 

See off – pożeganać się

My parents saw me off at the airport. – Moi rodzice pożegnali się ze mną na lotnisku.