W odcinku znajdziecie wyjaśnienie, czym różnią się często mylone przymiotniki: economic/ecnomical, ale też historic/hisotorical, electric/electrical, comic/comical, classic/classical. Nie ma tu jednej reguły, którą moglibyśmy zastosować do każdego z nich. Znaczenia każdego z tych przymiotników trzeba nauczyć się niezależnie. Są przymiotniki, które posiadają końcówkę -ic oraz przymiotniki z końcówką – ical. Są to zupełnie różne przymiotniki, nie są mylone i nie są podobne, ale wspomniane wcześniej przymiotniki rzeczywiście różnią się jedynie końcówką, a różnice znaczeniowe są między nimi spore; i sprawiają duże trudności osobom uczącym się języka angielskiego. Posłuchajcie, a wszystkie różnice szybko wyjaśnimy.  Ćwiczenia pomogą Wam w utrwaleniu materiału.

Koniecznie więc pobierzcie kartę pracy do dzisiejszego odcinka – ćwiczenia pomogą Wam w utrwaleniu materiału.

A może chciałbyś/chciałabyś wesprzeć moją działalność? Postaw mi przysłowiową kawę – https://www.buymeacoffee.com/mpodbielska


Pobierz kartę pracy - zostaw e-mail.

Zostawiając swój e-mail otrzymasz e-mail zwrotny z hasłem. Zachowaj hasło, które umożliwi Ci dostęp do unikalnych materiałów dodatkowych do wszystkich odcinków podcastu >> zostaw e-mail<<.

economic vs economical

-ic / -ical

Economic i economical

 

Oba te słowa pochodzą od słowa economy, czyli coś z ekonomią, gospodarką, a co oznaczają –

Economic to coś związanego z gospodarką i ekonomią właśnie, a więc gospodarczy, ekonomiczny np.

Econmic growth – wzrost gospodarczy,

Economic crisis – kryzys godpodarczy

Economic system – system ekonomiczny

Economical to oczczędny, np.

Economical car – oszczędny (zużywający mało paliwa) samochód,

Econmical use of Energy – oszczędne zużycie energii

 

Różnica jest więc znacząca.

 

Historic i historical – kolejne często sprawiające trudność w poprawnym zastosowaniu

Historic – to coś bardzo ważnego; przełomowego; my używamy często takiego szumnego określenia wiekopomny, np.

Historic moment – przełomowy moment, który będzie zapamiętany, który coś zmienia

Historic lesson – przełomowa lekcja

 

Historical zaś to po prostu związany z historią i przeszłością, np.

Historical weapon – stara broń, używana kiedyś

Historical novel – powieść historyczna

Historical events – wydarzenia z historii

 

Classic oznacza coś typowego, dobrze znanego, mówimy np. to jest klasyczny przykład czegoś i tutaj klasyczny oznacza właśnie typowy, który wszyscy znają. Powimy więć,

Classic mistake, classic example, classic symptoms – czyli klasyczne (typowe) objawy jakiejś choroby.

 

Classical zaś odnosi się do czegoś co jest rzeczywiście bardzo stare, przeciwne do nowoczesności, do kultury antycznej. Słowa classical użyjemy do określenia muzyki poważnej – classical music, kultury antycznej – classical culture, tańca tradycyjnego – classical dance.

 

Electric – odnosi się do wszystkich urządzeń, które muszą być podłączone do prądu, aby działały, choć posiadają też wersje które działają bez podłączenia do prądu, np.

electric guitar, electric car, electric motor, electric toothbrush, electric kettle, electric screwdriver

Electrical – odnosi się do wszystkich aspektów związanych z elektrycznością, kiedy ogólnie opisujemy grupę produktów zasialanych prądem, np. electrical equipement, electrical devices

Dodamy tutaj przymiotnik electronic, blisko związanym z przymiotnikami electric i electrical –

Electronic – to określenie opisuje urządzenia i grupy urządzeń, które oprócz tego, ze są zasilane prądem, to oddatkowo posadają także czipy lub tranzystory

W tym przypadku określenie „electronical” uznawane jest za niepoprawne.

 

Comical – oznacza, że coś jest zabawne, śmieszne, absurdalne, np. There is something comical about him.

Comic  – jest to określenie, które opisuje osoby lub rzeczy, które mają na celu nas rozśmieszyć oraz odnoszą się to komedii, np.

He is a great comic actor.

This novel is both comic and tragic.