make & do

„Make” and „do” -> 

W odcinku podcastu nr 67 opowiadam o czasownikach make i do. Oba to bazowe czasowniki w języku angielskim i oznaczają „robić” – i jest to podstawowy czasownik w każdym języku .

Trudność stanowi jednak ich stosowanie. Kiedy powinniśmy użyć „do”, a kiedy „make”? Tak naprawdę musimy po prostu nauczyć się lub „osłuchać”, z którymi słowami i wyrażeniami używamy „make”, a z którymi – „do”.

Dla ułatwienia poniżej znajduje się lista wyrażeń z „do” i „make”. Dalej znajdziecie te wyrażenia pogrupowane – może taka forma okaże się kluczowa dla rozróżnienia stosowania „make” i „do”?

Mówiąc najogólniej czasownik „make” oznacza manualne tworzenie czegoś, np.
-make a cake
-make coffee
– make a sculpture.

Czasownik „do” zaś to czynności ogólne. Często używany z takim określeniami, jak „something”, „nothing”, „anything”, „everything”, np.
– I didn’t do anything wrong.
– I did something special for you.
– I don’t like doing things myself.
– What are you doing tomorrow?

Lista wyrażeń z czasownikiem DO:

wyrażenie / znaczenie / przykład
Do badly / Źle wypaść / I did badly in the test. I think I will fail.
Do 50 km/h / Jechać z prędkością / People often do more than 50 km/h in a city.
Do one’s best / Zrobić co w mocy / I will do my best to help you.
Do business / Robić interesy / I like doing business with you.
Do chores / Wykonywać prace domowe / I am the only person to do chores in my house.
Do a course / Zrobić kurs / I would like to do a course im mountain climbing.
Do a crossword / Rozwiązywać krzyżówkę / They say that doing crosswords improves memory.
Do damage / Wyrządzić szkodę / The fire did a lot of damage in the house.
Do the dishes / zmywać / When I have a dishwasher I don’t have to do the dishes.
Do a drawing / Wykonać rysunek / Talented people can do beautiful hand drawings.
Do your duty / Wykonywać obowiązki / I have to do my duty and finishes
Do an exam / Podchodzić do egzaminu / I still have one exam to do to finish my studies.
Do an exercise / Wykonywać ćwiczenie / I like doing English exercises.
Do exercise / ćwiczyć / I like doing exercise, especially aerobics.
Do someone a favrour / Oddać przysługę / Could you do me a favour?
Do the gardening / Pracować w ogrodzie / Doing the gardening is so relaxing for me.
Do good / Zrobić coś dobrego / Do good and help poor people.
Do you good / Zrobić coś dobrego dla siebie / Eating fruit and vegetables will do you good.
Do your hair / Robić fryzurę / Women spend a lot of time doing their hair.
Do harm / Wyrządzić szkodę / Sorry, I didn’t mean to do harm.
Do homework / Odrabiać lekcje / After school children have to do homework.
Do housework / Wykonywać prace domowe / I hate doing housework, especially washing up.
Do the ironing / Prasować / Doing ironing makes clothes look nice and tidy.
Do your nails / Zrobić sobie paznokcie / Nowadays doing colorful nails is very trendy.
Do a painting / Malować obraz / Will you do a painting of me with these paints here?
Do paperwork / Zrobić papierkową robotę / In my home it is my wife to do the paperwork and fill all documents.
Do time / Odbywać karę więzienia / He got sentenced for commiting the crime and now he does time.
Do well / Mieć się dobrze / She does well in her new life.
Do your worst / Zrobić najgorsze co można / Don’t do your worst and get drunk.
Do work / Wykonywać pracę, pracować / I always have to do the work and not my colleagues.

Wyrażenia z czasownikiem MAKE:

Wyrażenie znaczenie Przykład

Make an appointment / Umówić się na spotkanie / I have to make an appointment to my dentist.
Make arrengements / Robić przygotowania / We have a lot of arrangements to make before our company party.
Make an attempt / spróbować / You are always late, but please make an attempt to come early tomorrow.
Make believe / Spowodować aby ktoś uwierzył / Children like to make believe that they are the heroes from comic books.
Make certain / Upewnić się / Make certain that the shop is open today before we go.
Make a change / Zmienić coś / Always make changes before the book is printed.
Make a choice / Dokonać wyboru / You cannot meet the two boyfriends. You have to make a choice.
Make a comment / skomentować / It’s not nice to make comments during a presentation.
Make a complaint / Poskarżyć się / When a device is faulty you need to make a complaint fast.
Make a confession / Wyznać coś / It is better to make a confession about a wrongdoing when you have bangs of consciousness.
Make a decision / Podjać decyzję / I have made a decision to break up with John.
Make a difference / Zrobić różnicę / What difference does it make if you choose a blue or a red one?
Make a discovery / Odkryć coś / Yesterday I made a discovery – I have my grandmother’s ring.
Make an effort / Podjąć wysiłek / I have to make an effort and write an extra essay for my friend.
Make an error / Pomylić się / I made an error and chose the wrong turn from the highway.
Make an exception / Zrobić wyjątek / I never get up before 7 am, but I will make an exception tomorrow.
Make an excuse / Wytłumaczyć się / Did you make an excuse why you came late yesterday?
Make a fire / Rozpalić ogień / It is pleasant to make a fire in winter.
Make a fool of yourself / Robić z siebie głupka / When I sing aloud I feel I make a fool of myself.
Make a fortune / Zarobić fortunę / Many people make a fortune on bitcoins.
Make friends / Zaprzyjaźnić się / Usually we make lots of friends at university.
Make fun of / Naśmiewać się z / It is not nice to make fun of other people.
Make an impression / Zrobić wrażenie / At a job interview it is crucial to make a good impression.
Make a joke / Zażartować / When you make a joke during a presentation people get more focused.
Make a list / Zrobić listę / I always make a list of people to invite to my Christmas party.
Make a loss / Mieć stratę / Due to poor sales the company made a loss last quarter.
Make a mistake / Popełnić błąd / He made so many mistakes in the essay that failed the exam.
Make money / Zarabiać pieniądze / Some people make money so easily and quickly become rich.
Make a move / Pospieszyć się, wykonać ruch / In many games you have a limited time to make a move.
Make a noise / Hałasować / After 10 pm you cannot make a noise.
Make an observation / zaobserwować / Last spring I made an observation that some new breeds of birds arrive to our country.
Make an offer Złożyć ofertę She has made the highest offer and won the bid.
Make a phone call / zadzwonić / Please make a phone call and find out about my order
Make plans / Robić plany, planować / Making long terms plans facilitates any work.
Make a point / Wyjaśnić, dojść do sedna / I would like to make my point but you keep disturbing.
Make a prediction / Przeiwdywać / Scientists make very sad predictions about the future of our planet.
Make a profit / Mieć zysk / When a company makes a profit, it may invest in the latest equipment.
Make progress  /Robić postępy / When you watch a lot films in English it is easy to make progress in the language.
Make a promise / Obiecać / Don’t make promises which you cannot keep.
Make a reservation / zarezerwować / Chrismas time is busy in hotels. You have to make a reservation much earlier.
Make a sound / Wydawać dźwięk / This device makes a strange sound – maybe it is broken.
Make a speech / Wygłosić przemowę / For many people making a speech in public is very stressful.
Make a suggestion / Zasugerwoać coś / Can I make a suggestion? Let’s go out for a coffee!
Make sure / Upewnić się / Always make sure you have turned off the electrical devices before going out.
Make the bed / Pościelić łóżko / Making the beds in hotels is a very hard job.
Make trouble / Narobić sobie kłopotów / Selling drugs is the best way to make yourself trouble.
Make a visit / Odwiedzić / Making a lot of visits is tiring for me.
Make your way / Skierować się do / After leaving school he made his way to work.

Lista jest naprawdę długa, ale może inne podziały okażą się bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zapamiętania:

DO
Work, jobs, tasks
• Do the housework
• Do your homowork
• Do a good job
• Do your chores

DO
Non specific activities
• Do something
• Do nothing
• Do anything
• Do everything

DO
Replace a verb with DO + noun
• Do your hair
• Do the dishes
• Do an exam
• Do the laundry

MAKE
Food, drink, meals
• Make a cake
• Make breakfast
• Make dinner
• Make a cup of coffe

MAKE
Product material or origin
• Made of gold
• Made from lemons
• Made in China
• Made by me

MAKE
Produce a reaction
• Make your eyes cry
• Make you happy
• Make you sleepy
• Make you smile

MAKE
Plans and decisions
• Make arrangements
• Make a decision
• Make a choice
• Make a plan

MAKE
Speaking and sounds
• Make a noise
• Make a speech
• Make a suggestion

Zapraszam również do odsłuchania odcinka nr 67 podcastu dotyczącego czasowników make i do. Wysłuchacie tam nie tylko o wyrażeniach z czasownikami MAKE i DO, ale także o wyrażeniach idiomatycznych i tzw. Phrasal verbs. Te ostatnie zaś są niezbędne, aby rozumieć język mówiony oraz aby móc poszczycić się przejściem na wyższe poziomy zaawansowania.