Na czym opiera się moje podejście do nauczania na kursach stacjonarnych?

Na doświadczeniu

Na metodzie

Na oderwaniu

Osoby dorosłe czują się pewniej, gdy rozumieją przekazywane im informacje. Mózg osoby dorosłej działa świadomie. Kiedy rozumie, jak działa język, wówczas pewnie i śmiało z niego korzysta. Nie boi się mówić, bo jest pewien, że wypowiadane słowo oznacza to, co chce przekazać i wie, jak opisać przeszłość, przyszłość i teraźniejszość.

Niemal 20 lat mojego doświadczenia pokazało, że kluczem do szybkiego i skutecznego komunikowania się jest bezstresowa nauka bazująca na spokoju, zrozumieniu i stosowaniu słów i form w określonych kontekstach. Lata doświadczeń pozwoliły wyłowić to, co jest najskuteczniejsze, czyli proste i przejrzyste zasady, aby wyrażać nawet najbardziej skomplikowane przekazy.

Na kursach w sposób łatwy i klarowny nauczysz się i zrozumiesz to, co do tej pory sprawiało ci trudność.

Podczas kursów stacjonarnych wśród przyjaznych Ci osób rozumiejących Twoje problemy, w spokojnym otoczeniu, które jest warunkiem wyciszenia i odizolowania zdobędziesz umiejętność mówienia lub zrozumiesz w końcu gramatykę. Kiedy zrozumiesz elementy języka konieczne do opanowania na Twoim poziomie, z łatwością pójdziesz w świat i będziesz z nich korzystać.

Aby to było możliwe musisz się odizolować, wyciszyć, zwolnić, zrezygnować z codziennego biegu i odłożyć wszelkie technologie.. tylko na 3 dni.

I to właśnie jest celem moich szkoleń- jak najszybciej wypuszczać ludzi w świat z nowymi, upragnionymi umiejętnościami. Wtedy będziesz mógł swobodnie rozwijać się dalej, gdyż nauka języka to praca na całe życie!