Skills of XXI century

W #59 odcinku podcastu  mówiliśmy o umiejętnościach XXI wieku. Świat się zmienia i na czoło wysuwają się nowe potrzeby, a co za tym idzie wymagania.

Czasy, w których żyjemy nazywane są Information Age. Jest to epoka natłoku informacji, komputeryzacji i powszechnej obecności algorytmów, które analizują nasze działania i podsuwają nam rozwiązania matematycznie obliczone dla naszych potrzeb (!!)

Okazuje się, że sposób uczenia i uczenia się tak powszechny w XX wieku obecnie już się nie sprawdza. W XX wieku uczyliśmy się pamięciowo ogromnych ilości informacji i dat. Uczniowie nie byli zachęcani do samodzielnego analizowania wiedzy i krytycznego podejścia do niej. Sprawdzano, czy tę wiedzę posiedli. Obecnie to właśnie krytyczne podejście do informacji i wiedzy, krytyczne myślenie (critical thinking) jest najważniejszą i najbardziej poszukiwaną cechą pozwalającą przetrwać w środowisku pracy i rozwijać się. W dzisiejszych czasach panuje ogromny szum informacyjny i dlatego krytyczne myślenie pozwala nie pogubić się w nim, a potrzebne i wybrane informacje wybrać dla realizowania celów. Krytyczne myślenie to także szybkie znajdowanie rozwiązań problemów. Jest to kluczowa cecha we wszystkich naukach ścisłych oraz w medycynie.

Kolejną cechą z 4 najważniejszych określanych jako 4 c jest współpraca (collaboration). Konieczność współpracy z różnymi ludźmi i na różnych polach. Obecnie pracujemy i konkurujemy globalnie. Współpraca z osobami o różnych korzeniach kulturowych i edukacyjnych także nie jest prosta, wymaga dużej elastyczności (flexibility), która także stanowi umiejętność XXI, ponieważ musimy dostosować się do różnych kultur, sposobów myślenia, oczekiwań. Okazuje się, że bez elastyczności trudno byłoby nam się skutecznie porozumieć. I prowadzi nas to do kolejnej kluczowej cechy XXI wieku – komunikacji (communication), która jest konieczna do wparcia współpracy z ludźmi (collaboration). Jest to umiejętność rozmawiania, porozumiewania się i wymiany myśli.

Kreatywność (creativity) to myślenie poza ustalonymi schematami i wzorcami (thinking outside the box). To kolejna z 4 absolutnie podstawowych cech naszego wieku. Pozwala ona dostrzec rozwiązania w innym świetle, co prowadzi do innowacji. Pozwala także na stwarzanie nowych sytuacji i znajdowanie nowych sposobów uczenia się. Znane wielu osobom określenie, że „zawsze tak było” tutaj zupełnie już nie pasuje.

Te cztery wymienione główne cechy, czyli krytyczne myślenie (critial thinking), współpraca (collaboration), komunikacja (communication) i kreatywność (creativity) wzajemnie się przenikają i wspierają. Stanowią trzon umiejętności XXI wieku. Jest to jednak dopiero początek.

info grafika skillsWszystkie cechy kluczowe dla współczesnego człowieka możemy podzielić na 3 kategorie.

 

  1. Umiejętności informacyjne
  2. Umiejętności medialne
  3. Umiejętności technologiczne.

Cztery podstawowe umiejętności opisane na samym początku: critical thinking, collaboration, communication, creativity są częścią pierwszej kategorii, czyli umiejętności informacyjnych. Oznaczają one, że potrafimy poruszać się wśród natłoku informacji, analizować dane, przekazywać to, co jest istotne.

Umiejętności medialne to znajomość kanałów przepływu informacji, wiedza o tym, gdzie należy szukać informacji i jak się nimi dzielić.

Umiejętności technologiczne zaś to opanowanie posługiwania się dostępnymi narzędziami pracy takimi chociażby jak telefon, komputer, tablet itp.

Zastanów się więc, jak powinno zmienić się szkolnictwo i nauczanie dzieci? Jak powinny pracować w szkole, aby nabyć konkretnych umiejętności – takich, które pozwolą im efektywne funkcjonowanie w świecie?

Czy znasz odpowiedź.

Zachęcam do dyskusji i wymiany opinii w komentarzach na FB i Instagramie.

/24.06.2021/