„Lay” vs „lie”

„Lay” i „lie”

– zapraszam do przeczytania opisów często mylonych czasowników:

 

  1. LAY

 

Czasownik LAY oznacza „kłaść”, „położyć” i musimy tutaj dodać informację co mamy położyć lub co kładziemy,

Np.

She always lays the tablet back on the desk. – Ona zawsze kładzie tablet z powrotem na biurku.

 

The police officer asked the criminal to lay down the gun. – Policjant poprosił przestępcę, aby odłożył pistolet.

 

Pamiętaj, że czasownik “LAY” wymawiamy /lej/.

 

Formy czasownika LAY to:

To lay – laid – laid; lying

 

Częstym błędem jest zdanie typu:

 

He was laying in the bed all afternoon.

 

Znaczenie jest dość zabawne, ponieważ takie zdanie oznacza, że „on składał w łóżku jajka całe popołudnie”!

Jeżeli bowiem po czasowniku „LAY” nie dodamy informacji, co jest kładzione, wówczas niezmiennie odbiorcom kojarzy się on ze składaniem jaj!!:

 

My hens lay very small eggs. – Nasze kury składają małe jajka.

 

 

A jak powinno brzmieć takie zdanie?

 

Potrzebny jest nam tutaj kolejny omawiany czasownik, czyli „LIE”

  1. LIE

 

Czasownik „LIE” jest nieregularny i oznacza „leżeć”. Wymawiamy go /laj/.

 

Lie – lay – lain; lying

 

Druga forma czasownika LIE (leżeć) czyli past simple wygląda właśnie tak, jak czasownik „kłaść coś”, czyli LAY.

 

Zdanie oznaczające, że on leżał w łóżku całe popołudnie powinno brzmieć:

 

He was lying in the bed all afternoon.

 

Inne przykłady:

 

You can’t lie like that all day! – Nie możesz tak leżeć cały dzień!

You seem sick. Go and lie down. – Wyglądasz na chorego. Idź i się połóż.

 

  1. LIE

 

Czasownik LIE posiada także formy regularne czasu przeszłego:

 

Lie – lied – lied; lying

 

Oznacza on wówczas „kłamać”.

 

He is very honest. He never lies. – On jest bardzo uczciwy. Nigdy nie kłamie.

Women often lie about their age. – Kobiety często kłamią, jeżeli chodzi o ich wiek.

Why are you lying? – Dlaczego kłamiesz?

I have never lied in my life. – Nigdy w życiu nie skłamałem.

 

 

PODSUMOWANIE

Czasowniki LAY I LIE są bardzo podobne i mają podobną wymowę.

W celu ułatwienia ich rozróżnienia poniżej tabela porządkująca ich znaczenie i formy:

 

czasownik bezokolicznik Past simple Past participle gerund
kłaść To lay laid laid Laying
Leżeć To lie lay lain Lying
Kłamać To lie lied lied lying