Wyrażenie „to be able to” jest bardzo ważne w języku angielskim, ponieważ pozwala nam wyrazić to, co zwykle wyraża czasownik „can” w różnych sytuacjach, w których nie możemy zastosować „can”. Czasownik „can” bowiem jest ułomny i możemy go używać w bardzo ograniczonym rodzaju zdań, tylko w czasie present simple i past simple –  co  bywa niewystarczające. Wyrażenie „to be able to” daje nam więc dużo swobody i wolności językowej. Możemy używać tego wyrażenia we wszystkich czasach i wyrażeniach. Znaczenie tego wyrażenia, podobnie jak znaczenie czasowników „can” i „could” jest bardzo istotne w skutecznej komunikacji i jest niezwykle często używane, niesie wiele treści. Musimy więc pamiętać o poczciwym „to be able to”, aby swobodnie móc (can/be able to) korzystać z języka.
Uzupełnieniem odcinka jest wpis na moim blogu https://monikapodbielska.pl/can_could_able/

Koniecznie więc pobierzcie kartę pracy do dzisiejszego odcinka i sprawdź, czy potrafisz właściwie przetłumaczyć zdania.

A może chciałbyś/chciałabyś wesprzeć moją działalność? Postaw mi przysłowiową kawę – https://www.buymeacoffee.com/mpodbielska


Pobierz kartę pracy - zostaw e-mail.

Zostawiając swój e-mail otrzymasz e-mail zwrotny z hasłem. Zachowaj hasło, które umożliwi Ci dostęp do unikalnych materiałów dodatkowych do wszystkich odcinków podcastu >> zostaw e-mail<<.

"to be able to"

Wyrażenie „to be able to” oznacza po prostu „móc, być w stanie” i może być stosowane wymiennie ze znanym nam czasownkiem „can”.

Np.

I can speak English.

 

Ale „can” jest czasownikiem ułomnym, czyli mówiąc najprościej stosujemy go tylko w czasie present simple i past simple. Czasów zaś i przeróżnych innych form mamy więcej i tam konieczny będzie zastosowanie wyrażenia ‘TO BE ABLE TO’.

 

Wyrażenie „to be able to” składa się z 3 elementów:

 

– czasownika to be, który będziemy odmieniać przez osoby (I am, you are etc) i czasy (np. I was, you were, I had been, I have been, I will be)

– able

-to

 

Dwa ostatnie elementy są niezmienne. Będziemy tu więc operować pierwszym członem wyrażania, ale daje ono nam ogromne możliwości i nie jesteśmy już ograniczeni.

 

Możecie więc powiedzieć:

 

I can do it myself.

Albo

I am able to do it myself.

 

Can you speak English?

Albo

Are you able to speak English?

 

Ponieważ w wyrażeniu „to be able to” mamy czasownik „to be” pytania zawsze będziemy tworzyć przez tzw. Inwersję czyli przestawienie czasownika na sam początek:

 

I am able to speak English.

Are you able to speak English?

I am not able to speak English.

 

Formę przeczącą “I am not able to speak English” możemy też wyrazić nieco inczej:

 

I am unable to speak English.

 

Inny przykład:

 

She can’t hear the message.

=

She’s not able to hear the message.

=

She’s unable to hear the message.

 

W czasie przeszłym past simple powiemy:

 

I couldn’t do it yesterday.

Albo

I wasn’t able to do it yesterday.

Albo

I was unable to do it yesterday.

 

I teraz przechodzimy do zastosowania wyrażenia „to able to” , w którym nie możemy już użyć czasownika „can”, chociaż bardzo by był nam potrzebny, bo chcemy powiedzieć np. chiciałbym umieć, chciałbym być w stanie, jutro będę mogła lub zastosować czas typu perfect, w którym potrzebna nam trzecia forma czasownika (a czasownik „can” trzeciej formy nie ma) lub z różnymi wyrażeniami np. used to, I wish..

 

I would like to be able to speak Chinese. – Chciałbym umieć mówić po chińsku.

He would like to be able to travel more. – On chciałby być stanie podróżować więcej.

We would like to be able to go to the cinema more often. – Chcielibyśmy móc chodzić więcej do kina.

 

I used to be able to run very fast. – Kiedyś potrafiłem bardzo szybko biegać.

They used to be able to meet every day. – Kiedyś mogli spotykać się codziennie.

 

I will be able to do it tomorrow. – Jutro będę mogła to zrobić.

I might be able to come to the party. – Może będę mogła przyjść na imprezę.

I should be able to dance well already. – Powinieniem być już w stanie dobrze tańczyć.

 

I havent’ been able to finish this report, yet. – Jeszcze nie mogłem skończyć tego raportu.

He hasn’t been able to learn English all these years. – Prze tyle lat nie mógł nauczyć się angielskiego.