Słowo roku 2019

Słowem roku 2019 według słownika Merriam-Webster zostało słowo „THEY”.

Może wydawać się to nieco dziwne, ponieważ jest to dość popularny zaimek oznaczający „oni”. Obecnie zyskał on jednak nowe znaczenia. Używa się go obecnie także w liczbie pojedynczej w odniesieniu do osób niebinarnych. Co to oznacza? Niebinarność oznacza tożsamość płciową poza  podziałem na kobiety i mężczyzn. Są to osoby nie będące ani kobietą, ani mężczyzną, którym nie wystarczy uznanie, że identyfikują się, jako kobiety lub mężczyźni i takie, dla których ten podział jest niewystarczający. Funkcjonują poza schematem dwóch płci. I taka właśnie definicja słowa „they” widnieje w słowniku. W 2019 stosowanie tego słowa w takim właśnie znaczeniu zaleciło m.in. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, a członkini Kongresu USA – Pramila Jayapal użyła tego słowa w odniesieniu do swojego dziecka. Trudno jest przetłumaczyć to słowo właściwie na język polski, ponieważ polszczyzna jest silnie nacechowana płciowo. Pisarz Jacek Dukaj wymyślił nawet określenie „ONU” – czy myślicie jest trafne?

https://www.merriam-webster.com/words-at-play/word-of-the-year/they

Monika Podbielska – Twój przewodnik języka angielskiego